Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

Ελάχιστο καθήκον η αναδημοσίευση. Οι υπογραμίσεις, φυσικά, δικές μου.

Τμήμα Επικοινωνίας

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα 19-11-2007

Αρ. Πρωτ. 7922

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 19 Νοεμβρίου 2007, ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημήτριος Γουργουράκης υπέβαλε προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, και τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης την παραίτησή του από της θέσεώς του. Το κείμενο της παραίτησης έχει ως εξής:


Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, έχει εκδώσει την 58/2005 απόφασή της, με την οποία επέτρεψε τη λειτουργία του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως C 4 I (293 μηχανήματα λήψης και καταγραφής εικόνας) και 49 μηχανημάτων που προϋπήρχαν, αποκλειστικώς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας υπό προϋποθέσεις για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς στην αιτιολογία της.

Ειδικότερα τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του συστήματος αυτού, που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του νομού Αττικής, και η χρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλαμβάνονται μέσω αυτού και καταγράφονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της διαπίστωσης παραβατικών πράξεων κατά τη νόμιμη και σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως λειτουργίας του συστήματος. Απαγορεύεται όμως ρητώς η λειτουργία των καμερών που είναι εγκατεστημένες σε διασταυρώσεις ή οδικούς άξονες όταν σε αυτούς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, διαδηλώσεων κλπ. Κατά της απόφασης αυτής ο Υπουργός Δημόσιας Τάξεως άσκησε κατά το νόμο αίτηση ακυρώσεως η οποία συζητήθηκε την 12-01-2007 και έκτοτε εκκρεμεί ενώπιον της ολομέλειας του ΣτΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισήγηση του συμβουλίου που έχει ήδη διατυπωθεί είναι απορριπτική της αιτήσεως. Εξάλλου με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε η σχετική αίτηση καθόσον με αυτή είχε συζητηθεί η αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των καμερών. Προσφάτως και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας αυτής εκδόθηκε, μετά από ερώτημα που υπέβαλε το Αρχηγείο της Αστυνομίας η 14/2007 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου με την οποία επιτρέπεται η υπό την εποπτεία Εισαγγελικού λειτουργού λειτουργία του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που προαναφέρθηκε σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ή έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων και κατά τη διάρκεια, δηλαδή, συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κλπ. χωρίς, πάντως, να καταγράφονται οι εικόνες που λαμβάνονται, παρά μόνο αν τελούνται αξιόποινες πράξεις. Η Αρχή μόνη κατά το Σύνταγμα αρμόδια να κρίνει το ζήτημα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενόψει του θέματος που ανέκυψε, γνωστοποίησε, με δελτίο τύπου που εξέδωσε, το αυτονόητο ότι η απόφασή της, αφού δεν έχει ακυρωθεί από το αποκλειστικά προς τούτο αρμόδιο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και είναι, επομένως, απόλυτα ισχυρή και δεσμευτική, η παραβίαση δε των διατάξεών της συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το νόμο 2472/1997 διοικητικές κυρώσεις. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει ήδη επιβληθεί στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης δύο φορές η διοικητική κύρωση του προστίμου. Παρά τη σαφή, κατηγορηματική και μόνη κατά το Σύνταγμα θεμιτή αντιμετώπιση του προβλήματος από την Αρχή, το σύστημα που προαναφέρθηκε λειτούργησε με εισαγγελική εντολή. Έτσι, υπό την εποπτεία εισαγγελέων, λαμβάνονταν εικόνες από τις συγκεντρώσεις και την πορεία που έγιναν την 17-11-2007, επέτειο της αντίστασης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των εκδηλώσεων είχε απαγορευθεί. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε και από τους ελεγκτές της Αρχής που κατόπιν έγγραφης εντολής μετέβησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τον σχετικό έλεγχο, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 19 § 1 η' του νόμου 2472/1997, όπως προκύπτει από την έκθεση που έχουν συντάξει. Με τον τρόπο όμως αυτό παραβιάστηκαν ευθέως οι διατάξεις της Αρχή που έχουν προαναφερθεί και εκ των πραγμάτων πλήττεται, κατά τη γνώμη μου, η συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της και μειώνεται το κύρος της, το οποίο έχω, ως εκ της θέσεώς μου, υποχρέωση να υπερασπίζομαι και να προστατεύω. Το χρέος αυτό είναι πρόδηλο ότι δεν μπορώ να εκπληρώσω όταν αποδυναμώνονται οι αποφάσεις της. Επομένως και δοθέντος ότι δεν υπάρχει άλλος νόμιμος τρόπος αντίδρασης υποβάλω σε εκδήλωση διαμαρτυρίας την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που η πολιτεία μου εμπιστεύτηκε.


Με ιδιαίτερη προς το πρόσωπό σας

εκτίμηση και τιμή.

Δημήτριος Γουργουράκης

ε.τ Αντιπρόεδρος. Αρείου Πάγου


Την παραίτησή του επίσης υπέβαλε και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Χρήστος Παληοκώστας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Προς

Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και

Τον κ. Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα


Αθήνα 19-11-2007


Συμμεριζόμενος ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους στο κείμενο της παραιτήσεως του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λόγους, στους οποίους και αναφέρομαι προς αποφυγήν περιττών επαναλήψεων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση μου ως Αναπληρωτή Προέδρου της Αρχής.


Χρήστος Παληοκώστας

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τέως Αρεοπαγίτης

Τέλος τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν τα τακτικά μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Φίλιππος Δωρής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Νικόλαος Φραγκάκης Δικηγόρος και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών και Χρήστος Πολίτης Δικηγόρος. Το κείμενο της παραίτησης των οποίων έχει ως εξής:

Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2007

Προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

και τον κ. Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θεωρώντας χρέος μας τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και του κύρους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβάλλουμε την παραίτησή μας, συμμεριζόμενοι πλήρως το σκεπτικό της παραίτησης του Πρόεδρου της Αρχής. Με τη στηριζόμενη στη γνωμοδότηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου παραβίαση από την Αστυνομία της απόφασης της Αρχής για τους όρους λειτουργίας των καμερών σε δημόσιους χώρους την 17 η Νοεμβρίου 2007, πλήττεται η Αρχή στο θεσμικό της ρόλο, και μάλιστα κατά τρόπον αντίθετο και προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε απορρίψει την αίτηση αναστολής της λειτουργίας των καμερών. Με τέτοιες παραβιάσεις θεωρούμε ότι η Αρχή δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο που της έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα, το οποίο συνίσταται στην αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη, μεταξύ των οποίων και εκείνου της κατά το Άρθρο 11 του Συντάγματος ελευθερίας των συναθροίσεων.

Φίλιππος Δωρής, τακτικό μέλος

καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Νίκος Φραγκάκης, τακτικό μέλος της Αρχής

δικηγόρος

Γραμματή Πάντζιου, αναπλ. μέλος της Αρχής

καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών

Χρήστος Πολίτης, αναπλ. μέλος της Αρχής

δικηγόρος

Αθήνα 20-11-2007

Σήμερα 20 Νοεμβρίου 2007, το μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αγάπιος Παπανεοφύτου υπέβαλε προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, και τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης την παραίτησή του από της θέσεώς του. Το κείμενο της παραίτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Και τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Κοιν. Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

Η βιντεοσκόπηση της πορείας του Πολυτεχνείου από τις αστυνομικές δυνάμεις στις 17 Νοεμβρίου και συνακόλουθα η παρακολούθηση των συμμετεχόντων (νεολαίας και εργαζομένων) στη διαδήλωση, κατόπιν αδείας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά, στα πλαίσια της προηγηθείσης γνωμοδότησής του είναι απόρροια του σταθερού πολιτικού προσανατολισμού της κυβέρνησης στη συρρίκνωση δημοκρατικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Τα επιχειρήματα των κυβερνήσεων που προβλήθηκαν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια λειτουργίας των καμερών, αποδεικνύεται ότι ήταν προσχηματικά και στόχευαν στη νομιμοποίηση της χρήσης τους και για σκοπούς που προσβάλλουν τα δημοκρατικά δικαιώματα.

Πρόκειται για μια πολιτική που προωθείται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε, μεταξύ άλλων, με την μορφή νόμων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είτε με τη συγκέντρωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., στο όνομα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Η παραβίαση της σαφούς απαγόρευσης λειτουργίας των καμερών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που είχε τεθεί με την υπ' αριθμ. 58/2005 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολιτική πράξη που επιβεβαιώνει τις κυβερνητικές προθέσεις. Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης, μέσω του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, με την οποία παρακάμπτεται ευθέως η ανωτέρω απόφαση της Αρχής, πλήττει άμεσα την συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της και ασφαλώς μειώνει το κύρος της.

Ο τρόπος αντιμετώπισης από την κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης, της παραίτησης του προέδρου της Αρχής και μελών της επιβεβαιώνει, πέραν κάθε αμφισβήτησης, ότι συμπλέει με τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια συνεργεί στην αποδυνάμωση της λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παράλληλα υιοθετεί πρακτικές που αμφισβητούν καίρια τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Αρχής.

Ενόψει αυτών αισθάνομαι υποχρεωμένος να υποβάλλω αρμοδίως την παραίτησή μου από τη θέση του τακτικού μέλους της ανωτέρω Αρχής εκτιμώντας ότι τα πολιτικά δεδομένα που διαμορφώνει ή υιοθετεί η κυβερνητική πολιτική υποσκάπτουν σοβαρά τη λειτουργία της Αρχής

Αγάπιος Παπανεοφύτου

Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Τακτικό Μέλος της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων

2 σχόλια:

Αλωπούδης Δημήτρης είπε...

Έχεις δίκιο, για το ... ελάχιστο καθήκον μας... Κάτι σάν φόρο τιμής σε κάποιους ανθρώπους που τίμησαν με την θητεία τους στην Αρχή τόσο τις Αρχές της όσο και το λειτούργημα που υπηρετούν. Εγώ προσωπικά νιώθω σάν να ζούμε σε χούντα ... Πάλι...
Ηλεκτρονική αυτή τη φορά... Γιατί όταν αγνοούνται εσκεμμένα οι Αποφάσεις και Απαγορεύσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είχε ήδη αποφανθεί για τις κάμερες και την χρήση τους στην Πορεία για την Επέτειο του Πολυτεχνείου, τί άλλο μπορείς να πείς...? Και ειδικά όταν η Α.Π.Δ.Π.Χ υπάρχει και δημιουργήθηκε μετά από Κοινοτική Οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τί γνώμη έχει άραγε???
Αλωπούδης Δημήτρης.

Regimiento Cinqo είπε...

Καλημέρα. Έχω γράψει κι εγώ ένα σχετικό κειμενάκι στο δικό μου χώρο.
Αλλά για να πω την πάσα αλήθεια ψήθηκα με το DPurpler...Μη μου πεις ότι υπάρχει ακόμα ο λαός του Purple Press?

Related Posts with Thumbnails